Prya

Prya je pěl let stará klisnička, maminka našeho Berryho. Je moc chytrá, vnímavá a statečná. Je to mladší sestra našeho Harýska a má moc ráda děti. 

im IMG_0010